Týždeň boja proti drogám 2015

Týždeň boja proti drogám 2015

V tomto školskom roku bol aj v našej škole realizovaný projekt NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ.

 
Projekt realizujú:

  • Mesto Spišská Nová Ves
  • OZ mladi ľudia a život
  • Mestská polícia Spišská Nová Ves
  • Policajný zbor SR
 

Mestská polícia Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila prednáškami o škodlivosti užívania drog s použitím názorných pomôcok – drogového kufríka  a simulačných okuliarov. Súčasne boli prezentované aj reálne prípady z praxe.

Besedy realizoval člen MsP v Spišskej Novej Vsi, zodpovedný za preventívnu činnosť Bc. Pavol Jančík

 

Policajný zbor SR prispel prednáškami o trestnoprávnej zodpovednosti, poučením o trestných činoch v súvislosti s drogami.

Prednášku realizoval p. Peter Lang. 

Občianske združenie Mladí ľudia a život uskutočnilo besedy so žiakmi, moderované peer aktivistami zo strednej školy. Žiakom poskytli možnosť dialógu s rovesníkmi na témy závislosti, ich foriem, nástrah, ale hlavne hľadania spôsobov, akým odolávať prípadným tlakom skupiny alebo prostredia.

Prednášok a besied sa zúčastnili všetci žiaci 8. a 9. ročníka

Prednášky združenia Mladí ľudia

Ďalšou aktivitou Týždňa boja proti drogám bolo vydanie 2. čísla nášho časopisu VITAMÍNČEK.
 

Tentoraz sme sa zamerali na škodlivosť užívania drog.

Do  časopisu prispeli naši redaktori: žiaci z V.A, V.B, príspevky tiež dodali žiaci zo  VI.B

Náš časopis Vitamínček

Už tradične sa v rámci týždňa boja proti drogám stretávame v telocvični na turnaji v stolnom tenise. V tomto školskom roku mal turnaj veľmi dobrú úroveň.

Kategória 8. ročník - dievčatá
1.miesto Karolína Halečková 8.B
2. miesto Nikola Sanetríková 8.B
3. miesto Alexandra Knižková 8.B
Kategória 7.- 8. ročník - chlapci
1. miesto Patrik Neupauer 7.C
2. miesto Daniel Marczy 7.A
3. miesto Tomáš Hurajt 7.A
Kategória 6. ročník - chlapci
1. miesto Marián Sopko 6.A
2. miesto Boris Choma 6.B
3. miesto Timotej Krupa 6.A
Kategória 5. ročník - chlapci
1. miesto Jakub Jančík 5.A
2. miesto Markus Štofko 5.B
3. miesto Lukáš Olejník 5.B
Kategória 5. ročník - dievčatá
1. miesto Ivana Baková 5.A
2. miesto Alexandra Scholzová 5.A
3. miesto Viktória Ambrozyová 5.B