Prednášok a besied sa zúčastnili všetci žiaci 8. a 9. ročníka

Prednášok a besied sa zúčastnili všetci žiaci 8. a 9. ročníka <  Spustiť prezentáciu  > Späť