Zábavné popoludnie v ŠKD 2015

Zábavné popoludnie v ŠKD 2015


September je mesiac v ktorom deti nastupujú do škôl, niektorí do nových kolektívov, niektorí sa vracajú medzi svojích starých kamarátov.
My sme sa v tomto mesiaci zoznámili s novými prvákmi, privítali sme ich v novom kolektíve ŠKD. Prvákov sme oboznámili s organizáciou a režimom ŠKD a ostatné deti si to  zopakovali.

Uvítanie prvákov malo aj športovo – zábavné popoludnie. Deti boli rozdelené do skupín podľa oddelení. Každé oddelenie plnilo na stanovištiach určenú úlohu. Staršie deti usmerňovali mladších a pri plnení úloh bola veľká zábava.
 

Vyhodnotenie tohto popoludnia :

1. miesto 4. odd. ŠKD
2. miesto 2. odd. ŠKD
3. miesto 5. odd. ŠKD

 

Tieto deti boli odmenené s parierovými rozvrhmi a pravitkami, kroré sponzorovali rodičia.


Ďakujeme!

Späť

Anketa

Páčilo sa ti zábavné popoludnie v ŠKD?

Celkový počet hlasov: 51

Fotogaléria:

/album/fotogaleria47/a1-jpg209/ /album/fotogaleria47/a2-jpg217/ /album/fotogaleria47/a3-jpg179/ /album/fotogaleria47/a4-jpg160/ /album/fotogaleria47/a5-jpg121/ /album/fotogaleria47/a6-jpg104/ /album/fotogaleria47/a7-jpg76/