Botanikiáda 2018

Botanikiáda 2018

Dňa 16. mája 2018 sa v Botanickej záhrade v Košiciach konal 9. ročník regionálneho kola BOTANIKIADY s témou "Botanika na tanieri". Našu školu reprezentovali dvaja najúspešnejší riešitelia školského kola - Petra Sopková z 5.A a Robin Hovančík z 5.B triedy.

Po úvodnej registrácii sa žiaci presunuli so posluchárne, kde ich osobne privítal pán riaditeľ Botanickej záhrady. Potom boli žiaci rozdelení do skupín a presunuli sa na jednotlivé stanovištia, kde plnili zadané úlohy.

Na záver boli vyhodnotení štyria najúspešnejší riešitelia. Víťazmi však boli všetci zúčastnení, lebo každý z nich si odniesol plno nezabudnuteľných zážitkov v krásnom prostredí Botanickej záhrady. Veľké poďakovanie patrí pani učiteľke Eve Hovancovej, ktorá žiakov na Botanikiadu pripravovala.

Vďaka tomuto projektu naša škola získala 50 percentnú zľavu na vstupnom do konca kalendárneho roka.