Beseda s Petrom Karpinským

Beseda s Petrom Karpinským

V rámci podujatí, venovaných Medzinárodnému dňu školských knižníc, sa na Základnej škole na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi, uskutočnila beseda so spisovateľom a jazykovedcom Petrom Karpinským

Zrealizovala sa v dvoch častiach. Na prvej sa zúčastnilo 110 detí z 2. – 4. ročníka a bola zameraná na knihu „Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali“

V druhej časti sa besedovalo predovšetkým o knihe „Skala útočiska“ a uskutočnila sa pre 95 žiakov 5. – 8. ročníka.


Peter Karpinský okrem iného premiérovo predstavil jeho najnovšiu knihu „Adela, neopováž sa!“, ktorú tesne pred návštevou našej školy obdržal od vydavateľstva. Potom z nej deťom prečítal pár stránok a odpovedal na ich zvedavé otázky. 

Žiakov zaujímalo, ako kniha vznikala a koľko času písaniu venoval.  Stretnutie s autorom naživo sa zúčastneným veľmi páčilo. 

Na záver sa konala autogramiáda. Nezabudli sme ani na jeho významné životné jubileum.

 

Mgr. Magdaléna Jendrálová
                                                                                                          organizátorka podujatia

Anketa

Páčila sa ti beseda s p. Petrom Karpinským?

Celkový počet hlasov: 42

Fotogaléria:

/album/fotogaleria113/a1-jpg28/ /album/fotogaleria113/a2-jpg34/ /album/fotogaleria113/a3-jpg18/ /album/fotogaleria113/a4-jpg17/ /album/fotogaleria113/a5-jpg2/ /album/fotogaleria113/a6-jpg2/ /album/fotogaleria113/a7-jpg12/ /album/fotogaleria113/a8-jpg10/