ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ A EFEKTÍVNE UČENIE

 

Máte doma predškoláka?

 

Predškolský vek je neopakovateľným obdobím v živote človeka. V tomto krátkom období sa sformuje a utvorí 80% inteligencie človeka. Budúci prvák má do ZŠ prísť s určitými poznatkami a škola ich rozširuje a systematizuje.

 

Niekoľko mesiacov pred tým, ako sa z vášho dieťaťa stane prváčik, možno začínate prežívate chvíle naplnené pochybnosťami či dokonca obavami. Je moje dieťa zrelé do školy? Nie je jednoduché zvyknúť si na to, že bezstarostné časy sa končia a nastupujú každodenné povinnosti, z ktorých časť dopadne aj na ramená vás dospelých.

 

Je vaše dieťatko naozaj pripravené do školy? Ak váhate , tieto riadky sú práve pre vás:

 

Školská pripravenosť je pripravenosť dieťaťa na zvládnutie výchovno-vzdelávacích požiadaviek a nárokov, ktoré budú na dieťa kladené v školskom prostredí- v základnej škole.

 
 

Prečítajte si prosím niekoľko slov o tom, či je Vaše dieťa dostatočne zrelé :

1. telesná zrelosť

 • tzv. "filipínska miera" - dieťa si dočiahne pravou rukou cez hlavu na ľavý ušný lalok
 • telesnú zrelosť posudzuje pediater


2. manuálna zručnosť, hrubomotorické a jednomotorické zručnosti

 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
 • samostatne sa najesť a obslúžiť na WC
 • vie skákať na jednej nohe, prelieza, chytá a háďže loptu, robí kotrmelce


3. úroveň reči

 • dieťa má správne vyslovovať všetky hlásky (prípadne rešpektuje odporúčania logopéda)
 • dieťa sa vyjadruje plynule aj v zložitejších vetách
 • vie rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumie jej obsahu
 • dieťa by malo správne skloňovať, časovať a používať správny slovosled


4. úroveň grafomotoriky

 • dieťa kreslí tak, že línie sú pevné, nerozrasené
 • dieťa strihá jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary
 • správne drží písacie potreby
 • napodobní tvary písma
 • nakreslí kompletnú postavu človeka
 • dieťa kreslí čiary, vlnovky, osmičky
 • vyfarbuje obrázky, strihá, modeluje, navlieka korálky


5. percepčná a kognitívna zrelosť

 • dieťa je schopné naučiť sa krátku básničku naspamäť
 • pozná základné farby


Rodičom sa odporúča trénovať pamäť detí pred nástupom do školy. Vhodnou pomôckou sú rôzne riekanky, básničky, krátke rozprávky ap. Pomôcť môžu aj cvičenia, na základe ktorých si dieťa má zapamätať určité množstvo, poradie či dané predmety. napr. dones do kúpeľne uterák, mydlo a hrebeň.

6. zrakové vnímanie, diferenciácia

 • dieťa by malo rozlišovať a pomenovať rôzne tvary (štvorec, kruh...)
 • rozlišovať predmety, vyhľadávať rovnaké (jablká medzi hruškami) odlišovať rôzne tvary
 • skladať a rozkladať obrázky, fotky a stavebnice


7. sluchové vnímanie, diferenciácia

 • dieťa rozlišuje zvuky, pozná niektoré hudobné nástroje, napodobňuje rytmus vytlieskavaním
 • dieťa by malo vedieť rozpoznávať, ktorou hláskou začína a končí slovo, vymýšľa slová, vety, príbehy, začínajúce na určitú hlásku, vie krátke slovo vysloviť samostatne po hláskach (napr. DOM)


8. predmatematické predstavy

 • dieťa napočíta predmety do desať, vie priradiť k počtu
 • dieťa sa orientuje v priestore, vie kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo
 • orientuje sa v čase - vie povedať kedy bolo včera, kedy bude zajtra, ráno, obed, večer a pod.


9. sociálna a emocionálna zrelosť

SOCIÁLNA

 • dieťaťu nerobí problém na chvíľu zostať bez rodiča
 • po príchode vie pozdraviť, pri stolovaní sa nerozptyľuje rozprávaním, hraním
 • vie po sebe upratať hračky, nemá problém hračky požičiať
 • sústredí sa na jednu činnosť aspoň 20 minút a vie ju dokončiť, neodbieha od práce
 • vie rozpoznať hru od povinnosti
 • vie spolupracovať


EMOCIONÁLNA

 • afektované správanie ustupuje do pozadia
 • prejavy hnevu sú skôr iba slovného rázu bez fyzických atakov
 • očakáva sa emočná stabilita, bez prílišných zmien nálad


Uvedené informácie sú orientačné, vašu neistotu a odpovede na prípadné otázky nájdete u učiteliek v materskej škôlke, ktorú vaše dieťa navštevuje, rovnako pri zápise v škole sa vám budú individuálne venovať skúsené pani učiteľky a špeciálne pedagogička.

Odklad školskej dochádzky sa však realizuje len na základe konečného odporúčania poradenského zariadenia - v našom prípade CPPPaP v Spišskej Novej Vsi.

Veríme, že vaše dieťatko vkročí do brány školy tou správnou nohou pretože


 

... NA DOBROM ZAČIATKU ZÁLEŽÍ...

Efektívne učenie

 

Ako sa správne a hlavne optimálne učiť?

Podstatné sú faktory dobrej výkonnosti:

 • inteligencia
 • schopnosť koncentrácie
 • nadanie
 • tvorivosť
 • pamäť

Čo si zapamätám najlepšie?

 • 90% z toho čo som sám vyskúšal
 • 50% z toho čo som počul a videl
 • 30% z toho čo som videl
 • 20% z toho čo som počul

 

Ak si chcete skúsiť metódu správneho a optimálneho učenia stiahnite si dokument vo formáte PDF: Ako sa optimálne učiť  (89 Kb)

Ak si chcete vyskúšať tréning koncentrácie a pamäte pozrite si prezentáciu vo formáte PDF: tréning a koncentrácie a pamäte.pdf (230 Kb)

školský špeciálny pedagóg

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.