VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2017

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYBERTE :                 
Typ Popis Dátum zverejnenia Lehota na PP Termín zadania zakazky Dokumenty na stiahnutie
§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  poskytnutie stavebných prác - podlahy v triedach 14.8.2017 31.8.2017 14.8.2017  

 
           

 

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 16.8.2017