REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2017

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
SWAN KE s.r.o.
Juhoslovanská 2/A
040 13 Košice
Zmluva o spolupráci 1,14 Mb
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SNV
Odborárov 53
052 21 Spišská Nová Ves
Dohoda o poskytnutí príspevku 1,5 Mb
DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
Dodatok č. 12016 k zmluve na poskytnutie služby 344 Kb
ZO OZ KOVO bytové družstvo
Kamenárska 5
052 01Spišská Nová Ves
 
Nájomná zmluva 299 Kb
J. Piatnica
Stolárska 3/28
052 01 Spišská Nová Ves
Nájomná zmluva 300 Kb
Slovenský zväz tanečného športu
Škultetétyho 3030/1
831 03 Bratislava
Nájomná zmluva 294 Kb
Lenka Kupčová
Gaštanová 1911/7
052 01 Spišská Nová Ves
Nájomná zmluva 1,4 Mb
Ivan Bečarik
Hutnícka 12/27
052 01 Spišská Nová Ves
Darovacia zmluva 113 Kb
Mgr. Martina Macejová
Topoľová 12
053 11 Smižany
Darovacia zmluva 115 Kb
Zbor Cirkvi bratskej
Strojnícka 2/1
052 01 Spišská Nová Ves
Darovacia zmluva 111 Kb
Martin Kačur
Strojnícka 2
052 01 Spišská Nová Ves
Darovacia zmluva 113 Kb
K_CORP s.r.o.
Radlinského 20/2231
052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o poskytnutí technickej služby 223 Kb
Základná škola
Nejedlého 2
052 01 Spišská Nová Ves
Nájomná zmluva 341 Kb
JIS - SK, s.r.o.
J. Hollého 8
080 01 Prešov
Zmluva o poskytovaní služieb 504 Kb
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križková 9
811 04 Bratislava
Zmluva o poskytnutí grantu 1,29 Mb
Národný bezpečnostný úrad
Budatínska 30
851 06 Bratislava
Zmluva o poskytnutí služby 275 Kb
Tomáš Potok
Slovenská 52/7
052 01 Spišská Nová Ves
Darovacia zmluva 115 Kb
SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Dodatok k zmluve  735 Kb
ZO OZ KOVO Bytové družstvo
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves
Nájomná zmluva 291 Kb
B-Komplet, s.r.o.
B. Němcovej 12
052 01 Spišská Nová Ves
Zmluva o dielo 743 Kb
Lenka Kupčová
Gaštanová 1911/7
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok z zmluve 295 Kb
Martin Sitko
Štúrová 6
053 11 Smižany
Nájomná zmluva 289 Kb
Ján Piatnica
Stolárska 3
052 01 Spišská Nová Ves
Nájomná zmluva 288 Kb
Centrum vedecko - technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
---------------------------------------------------
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárová 2
041 80 Košice
Zmluva o partnerstve 1,3 Mb
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
Darovacie zmluva 713 Kb
Lienka Bodkovaná s.r.o.
Tkáčska 2720/13
052 01 Spišská Nová Ves
Dodatok k zmluve 418 Kb

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 22.11.2017