REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2016

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, 813 30 Bratislava
Zmluva o zapojení do národného projektu "Digitálne učivo na dosah" a poskytovaní eGov služby "Prístup k digitálnym službám školy" 970 Kb
Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100295574C 602 Kb
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Licenčná zmluva o poskytovaní služieb č. 1606LD012 4,21 Mb
ZO OZ KOVO Bytové družstvo,
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves
Nájomná zmluva 1 Mb
IVREAL s.r.o., 
Tatranská 989/121
053 11 Smižany
Zmluva o nájme nebytových priestorov 1 Mb 
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Licenčná zmluva o poskytovaní služieb č. 1606LD013 1,08 Mb
SWAN KE s.r.o.
Juhoslovanská 2/A
040 13 Košice
 
Zmluva o spolupráci 1,14 Mb
     
     
     

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 31.12.2016