REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2015

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava Rámcová zmluva SAMSUNG SCHOOL 1,43 Mb
Slovenská akademická asociácia, ERASMUS, Križkova 9, 811 04 Bratislava Zmluva o poskytnutí grantu, ERASMUS 1,40 Mb
Národné športové centrum, Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode majetku 995 Kb
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Rámcová zmluva DATALAN 871 Kb
DATALAN a.s., Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava Čiastková zmluva k rámcovej zmluve DATALAN 603 Kb
MŠVVŠ, Stromová 1, 813 30 Bratislava Zmluva o výpožičke DIGIŠKOLA 208 Kb
NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce, NÚCEM 1,23 Mb
Centrum vedecko - technických informácií SR, Lamačska cesta 8/A, 811 04 Bratislava Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 326 Kb
OKNO FINAL s.r.o., Podskala 2/3241, 052 01 Spišská Nová Ves Zmluva o dielo č. 420350/2015 366 Kb
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05 889 Poprad Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd 511/271/15P 1,20Mb
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05 889 Poprad Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd 512/271/15P 1,19Mb
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 05 889 Poprad Dodatok k zmluve č. 511/271/15P o dodávke pitnej vody a odovzdávaní odpadových vôd 270 Kb
Slovenský plynárenský priemysel a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Dodatok č.01 k Zmluve o dodávke plynu 789 Kb
TATRAVAGÓNKA a.s., Štefaníková 887/53, 058 01 Poprad Kúpna zmluva 161 Kb
Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 Bratislava Zmluva č. BKD 1-15-016-2015 o poskytnutí finančného príspevku 366 Kb
A.P.Safety s.r.o.
Kamenárska 2694/2
052 01 Spišská Nová Ves
Mandátna zmluva 717 Kb
     
     
     

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 20.12.2015