REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2014

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
Brantner Nova s.r.o, SNV 052 01 Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov 503 Kb
Nadácia PONTIS, Zelinárska 2, Bratislava 2  821 08 Zmluva o poskytnutí grantu č. NM14_031 629 Kb
UIPJŠ, Staré grunty 52, Bratislava 842 44 Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky 1,36 Mb
MŠVVaŠ SR, Stromová 1, Bratislava 813 30 Zmluva o vypôžičke didaktickej techniky 267 Kb
NÚCEM, Žehrianska 9, Bratislava 851 07 Zmluva o bezodplatnom majetku štátu č. 682/2014 2,7 Mb
Embraco Slovakia s.r.o, Odorínska Cesta 2, Spišská Nová Ves 052 01 Zmluva_o spolupráci pri realizácii projektu 1,47 Mb
IVREAL s.r.o., Tatranská 989/121, Smižany 053 11 Zmluva o nájme nebytových priestorov 671 Kb
OKNO FINAL s.r.o., Podskala 2/3241, Spišská Nová Ves 052 01 Dodatok k zmluve o dielo č. 138924/2010 468 Kb
OKNO FINAL s.r.o., Podskala 2/3241, Spišská Nová Ves 052 01 Dodatok k zmluve o dielo č. 138924/2010 1245 Kb
CVČ Adam, Hutnícka 18, Spišská Nová Ves 052 01 Dodatok k zmuve o poskytovaní služieb spojených s užívaním nebytových priestorov 372 Kb
MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, Smižany 053 11 Rámcová kúpna zmluva 434 Kb
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 31.12.2014