REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2013

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
Okno FINAL s.r.o., Ing. Kožucha 8, SNV, 052 01 dodatok k zmluve o dielo  651 Kb
BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, SNV, 052 01 oprava uzemnenia HB a oprava uzemnenia MB 538 Kb
CVČ Adam, Hutnícka 18, SNV, 052 01 zmluva o poskytovaní služieb 305 Kb
Embraco Slovakia s.r.o., Odorínska cesta 2, SNV 052 01 zmluva o spolupráci pri realizácii projektu 1,59 Mb
Nadácia PONTIS, Zelinárska 2, Bratislava 2 821 08 zmluva o poskytnutí grantu 629 Kb
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s., Hraničná 662/17, Poprad 05889 zmluva o dielo o likvidácii odpadu z lapača tukov 863 Kb
     
     
     
     
     
     

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 8.1.2014