REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2012

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
MPC CESSi, Mlynská 22,  SNV, 052 01 kúpna_zmluva 206 Kb
Mária Pagačíková, Hutnícka 14, SNV, 052 01 zmluva o nájme 96 Kb
Okno FINAL s.r.o., Ing. Kožucha 8, SNV, 052 01 dodatok k zmluve o dielo 395 Kb
Patrícia Antonyová, Kováčska 3/5, SNV, 052 01 dodatok k zmluve o nájme 143 Kb
Mária Pavlíková, Hutnícka 9/14, SNV, 052 01 dodatok k zmluve o nájme 142 Kb
Iveta Rybárová, Hutnícka 8/36, SNV, 052 01 dodatok k zmluve o nájme 143 Kb
Bečarik s.r.o., B. Němcovej 12, SNV, 052 01 stavebné práce, oprava WC 153 Kb
ZO OZ KOVO Byt. Druž., Kamenárska 5, SNV, 052 01 zmluva o nájme 138 Kb
Ing. Tomáš Potok, Slovenská 52/7, SNV, 052 01 zmluva o nájme 139 Kb
Mgr. Martina Macejková, Strojnícka 6, SNV, 052 01 zmluva o nájme 136 Kb
Klub rekreačnej výchovy a športu MIX, Agátová 8, SNV, 052 01 zmluva o nájme 139 Kb
Ing. Vladimír Halečka, Hutnícka 14/22 zmluva o nájme 137 Kb
Jakub Novotný, Kamenárska 4/12, SNV, 052 01 zmluva o nájme 139 Kb
Ján Šandrej, Duklianska 2711/50, SNV, 052 01   138 Kb
TJ Slovan Smižany, Sládkovičová 38, 053 11 zmluva o nájme 138 Kb
Rada rodičov pri Materskej škole, Stolárska 2, SNV, 052 01 zmluva o nájme 136 Kb
Mgr. Dana Malinová, Za kaštieľom 6, Smižany, 053 11 zmluva o nájme 136 Kb

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 28.1.2013