REGISTER ZMLÚV ZÁKLADNEJ ŠKOLY ZA KALENDÁRNY ROK 2011


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
Miloš Verčimák, Hutnícka 9/11, SNV  052 01 výmena vchodových dverí 107 Kb
ABK  s.r.o., Wolkerova 19/10, SNV 052 01 údržba a oprava PC siete 108 Kb
MISTRA s.r.o., Iliašovska 3134, SNV 052 01 oprava strešného plášťa 126 Kb
RDirect, Lipová 4, Smižany 053 11 úprava existujúcej PC siete 132 Kb
Lecheque Dejenuner s.r.o.,Tomášiková 23/D, Bratislava 821 01 komisionárska zmluva 29 Kb
CBA Slovakia s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec 984 01 kúpna zmluva 219 Kb
Domino a.s., Zimná 51, SNV 052 01 kúpna zmluva 309 Kb
Karmen s.r.o., Strojnícka 15, Prešov 080 01 kúpna zmluva 345 Kb
Marek Vartovník, Tr. 1. mája 59/27, SNV 052 01 kúpna zmluva 236 Kb
MIROND s.r.o., Nad traťou 1, Kežmarok 060 01 kúpna zmluva 229 Kb
Picado s.r.o., Vysokoškolálov 6, Žilina 010 08 kúpna zmluva 277 Kb
Poľnohosp. družst., Dravce 55, Dravce 053 14 kúpna zmluva 212 Kb
Tatranská mliekáreň a.s., Nad traťou 26, Kežmarok 060 01 kúpna zmluva 398 Kb
Zuzana Kocúrová, Novoveská cesta 9023/20, Nov. huta, 053 31 kúpna zmluva 288 Kb
HO&Family s.r.o., Priemyselná 4947, Poprad-Matejovce kúpno- predajná zmluva 271 Kb
NOWACO Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové mesto nad Váhom 915 01 rámcová kúpna zmluva 514 Kb
TOP Catering s.r.o., Rastislavova 3, Košice 040 01 kúpna zmluva 107 Kb

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 28.1.2013