REGISTER ZMLÚV ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA KALENDÁRNY ROK 2017

 


Podľa § 5a zákona sa zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, povinne zverejňuje v registri. Povinná osoba takúto zmluvu zasiela bezodkladne na zverejnenie Úradu vlády SR, ktorý vedie register. Z dôvodu zjednodušenia celého procesu sa návrhom nariadenia vlády, v súlade so splnomocňovacím ustanovením § 5a ods. 15 zákona, ustanovuje forma a spôsob, akým sa táto zmluva zasiela do registra. Z dôvodu jednoduchej evidencie týchto zmlúv v registri sa povinnej osobe súčasne ustanovuje povinnosť, spolu so zmluvou,  zasielať v štruktúrovanej podobe aj údaje ako sú napr. názov zmluvy, číslo zmluvy, označenie povinnej osoby, jej identifikačné číslo, ak ho má pridelené, označenie druhého účastníka zmluvy a jeho identifikačné číslo, ak ho má pridelené.
 
zmluvná strana predmet zmluvy veľkosť
BIDFOOD Slovakia s.r.o.
Piešťanská 71
915 01 Nové Mesto Nad Váhom
Kúpna zmluva 499 Kb
BIGIMI s.r.o.
Nábrežie Hornádu 11/5 
052 01 Spišská Nová Ves
Rámcová kúpna zmluva 459 Kb
DOMINO a.s.
Zimná 51
052 01 Spišská Nová Ves
Rámcová kúpna zmluva 569 Kb
TOP CATERING s.r.o.
Rastislavova 3
040 01 Košice
Rámcová kúpna zmluva 262 Kb
Ján Onduš
Jesenského 9/14
971 01 Prievidza
Rámcová kúpna zmluva 381 Kb
KINGFRUITS s.r.o.
Komenského 223/3
059 21 Svit
Rámcová kúpna zmluva 201 Kb
Zuzana Kocúrová
Novoveská Cesta 9023/20
053 31 Novoveská Huta
Rámcová zmluva 201 Kb
Mäso - Tatry s.r.o.
Mieru 184/170
059 21 Svit
Rámcová kúpna zmluva 224 Kb
Mäso - Tatry s.r.o.
Mieru 184/170
059 21 Svit
Rámcová kúpna zmluva 223 Kb
Tatranská mliekáreň a.s.
Nad traťou 26
060 01 Kežmarok
 Rámcová kúpna zmluva  499 Kb
HYZA a.s.
Odbojárov 2279/37
955 92 Topoľčany
  Rámcová kúpna zmluva   896 Kb
CBA Slovakia a.s.
Dukelských hrdinov 2
984 01 Lučenec
  Kúpna zmluva   313 Kb

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 17.1.2018