REGISTER OBJEDNÁVOK ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA KALENDÁRNY ROK 2013

Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy ustanovuje podrobnosti o zverejňovaní povinne zverejňovanej zmluvy podľa § 5a ods. 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (v znení novely účinnej od 1.1.2012) (ďalej len „zmluva“) v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy podľa § 5a ods. 3 zákona (ďalej len „náležitosti informácie“).
vyberte :                  

 

"Táto sekcia zatiaľ neobsahuje žiodne položky..."

 

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 23.1.2013