ZBER PAPIERA 2022

ZBER PAPIERA 2022

Dňa 12.4. a 13.4. 2022 sa na našej škole uskutočnil ZBER  PAPIERA.

Vyhodnotenie:

1. stupeň

Na 1. stupni sa vyzbieralo  2170,5  kg papiera.

Triedy:

 1. miesto  -  3.A – 526,5 kg – priemer na žiaka   27,71 kg
 2. miesto  -  4.A – 432,5 kg – priemer na žiaka   21,63 kg
 3. miesto  -  2.B – 287,5 kg – priemer na žiaka   17 kg

Jednotlivci:

 1. miesto  -  Jaroslav Doronich  –  4.A   – 236 kg
 2. miesto  -  Jakub Šimko           –  3.A  – 153,5 kg
 3. miesto  -  Zuzana Matúšová   – 3.A   – 136 kg

 

2. stupeň

Na 2. stupni sa vyzbieralo 2350 kg papiera.

Triedy:

 1. miesto  -  8. A 459 – kg     - priemer na žiaka  35,3 kg
 2. miesto  -  7. A 553 – kg     - priemer na žiaka  22  kg
 3. miesto  -  5. B 356,5 – kg   - priemer na žiaka 18,5 kg

Jednotlivci:

 1. miesto –– Tomáš Nehyla   – 8. A- 272  kg
 2. miesto –– Sofia Šimková  –  7. A- 153,5 kg
 3. miesto –– Lýdia Poláková – 5. B -110 kg

 

Za pomoc pri zbere ďakujeme žiakom:

- zo 7.A: Tomečkovi, Fabinimu, Urbanovi, Sitkovej, Harviščákovej, Sedlákovi, Šimkovej,

               Macejovej

- zo 7.B: Šteinerovej, Šefčíkovej, Kováčovej, Mikolajovej, Čonkovi, Povecovi, Dobrockému,

               Drabiščákovej, Tatranskému, Vaškovi, Šarišskému, Hrobkovi

 

Zvlášť za prácu pri zbere papiera počas dvoch dní  ďakujeme Denisovi Tomečkovi zo 7. A

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-zber-papiera-2022/1-jpg11/