Zber papiera 2021

Zber papiera 2021

Dňa 8.9. a 9.9. 2021 sa na našej škole uskutočnil ZBER PAPIERA.

                                             
Vyhodnotenie 1. stupeň


Na 1. stupni sa vyzbieralo 3 828,5 kg papiera.

Triedy:
1. miesto  -  3.A – 808,25 kg – priemer na žiaka  42,54 kg
2. miesto  -  2.B – 797,5 kg – priemer na žiaka  44,31 kg
3. miesto  -  3.B – 604,5 kg – priemer na žiaka  30,23  kg

Jednotlivci:
1. miesto  -  Nella Hasajová – 2.B  – 588 kg
2. miesto  -  Samuel Markovič – 4.A – 262 kg
3. miesto  -  Šimko – 3.A – 249,25 kg

Vyhodnotenie 2. stupeň


Na 2. stupni sa vyzbieralo 4646 kg papiera.

Triedy:
1. miesto  - 7.A  – 1108  kg  -  priemer na žiaka  48,20 kg
2. miesto  - 5.B  –  737,5 kg   -  priemer na žiaka  36,80 kg
3. miesto  - 6.B  –  711,5 kg   - priemer na žiaka  44,50 kg

Jednotlivci:
1. miesto – Berghazy  – 5.B – 463,50 kg
2. miesto – Teibusová –7.A – 345,00 kg
3. miesto – Kraľová – 7.A - 302,00 kg


Za pomoc pri zbere ďakujeme žiakom:
- zo 4.B: Jankurovej, Sitkovej
- zo 7.A: Tomečkovi, Macejovej, Sitkovej, Harviščákovej, Sedlákovi, Šimkovej
- zo 7.B: Šteinerovej, Šefčíkovej, Kováčovej, Mikolajovej, Čonkovi, Povecovi
- z 8.A: Šefčíkovi, Stanislavovej, Lesňákovej
- z 9.A: Turanovej
- z 9.B: Duchovej, Šteinerovi

Aktualizované: 21.9.2021