ZBER PAPIERA 2019 [21.10 - 22.10.2019]

ZBER PAPIERA 2019 [21.10 - 22.10.2019]

Dňa 21.10. a 22.10. 2019  sa na našej škole uskutočnil  ZBER  PAPIERA.

 

 Vyhodnotenie


1. stupeň
Na 1. stupni sa vyzbieralo  4 379 kg papiera.

Triedy:
1. miesto  -  3.B – 775,5 kg – priemer na žiaka  45,58 kg
2. miesto  -  4.B – 766,5 kg – priemer na žiaka  40,34 kg
3. miesto  -  4.A – 655,5 kg – priemer na žiaka  34,5 kg

Jednotlivci:
1. miesto  -  Oliver Čech            – 4.B       – 225 kg
2. miesto  -  Leo Eliaš                – 1.B       – 195 kg
3. miesto  -  Samuel Markovič   – 2.A       – 172 kg


2. stupeň
Na 2. stupni sa vyzbieralo  4 125 kg papiera.

Triedy:
1. miesto  -  8.A – 963 kg     - priemer na žiaka  50,68 kg
2. miesto  -  7.B – 578,5 kg  - priemer na žiaka  32,20 kg
3. miesto  -  6.A – 426 kg     - priemer na žiaka  28,4 kg

Jednotlivci:
1. miesto – Kornélia  Kačírová  – 8.A -  759 kg
2. miesto – Alexandra Fekete    – 7.B  –  510 kg
3. miesto – Barbora Kováčová   – 5.B  – 167 kg

Za pomoc pri zbere ďakujeme žiakom:

  •  z 3.A: Ambrózymu, Blahútovi, Dutkovi, Hricovi
  •  z 5.B: Langovi, Frankovičovi, Šteinerovej, Mikolajovej, Čonkovi 
  •  zo 6.B: Lesňákovej, Tomečkovi, Šefčíkovi, Nehylovi, Černickému, Stanislavovej, Šestákovi 
  •  zo 7.A: Sopkovičovi 
  •  z 9.B: Boronovej, Gromovskej, Faltinovi, Olejníkovi