Riaditeľka školy

Riaditeľka školy

Meno a priezvisko: Mgr. Alena Ludányiová

Telefón: +421 53 418 20 12

Email:  ludanyiovaalena@zoznam.sk