Výchovný koncert 2014

Výchovný koncert 2014
 
V marci v školskom roku 2013/2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovných koncertov, ktoré už niekoľko rokov organizujeme v spolupráci s agentúrou LETART.

Žiaci 1. stupňa a 5. ročníka  sa zabavili na koncerte pod názvom „V ZDRAVOM TELE ŽIŤ JE SKVELÉ“. 
 
Zábavným spôsobom  si uvedomili dôležitosť zdravého stravovania v živote a celkového zdravého životného štýlu.

Žiaci 6. až 8. ročníka sa zaoberali vážnejšou témou – skazenými medziľudskými vzťahmi, tlakom médií, konzumnou a málo charakternou spoločnosťou. Žiaci sa zamýšľali nad nezmyselnosťou užívania drog, nad dôležitosťou ich odmietania. Koncert mal názov BEZSVEDOMIE.

Anketa

Páčil sa ti koncert?

Celkový počet hlasov: 69

počítadlo.abz.cz