Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku

Všetci to (ne)robia - Svetový deň bez tabaku
Už druhý školský rok sa v našej škole realizuje projekt „Všetci to robia“ pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku (31.5.). Veta „Všetci to robia“ je obľúbená medzi teenagermi, ak chcú pred rodičmi alebo pred učiteľmi ospravedlňovať svoje negatívne správanie. Vetu používajú aj vtedy, keď skúsili fajčiť, ich argumentom je, že to robia všetci.

Je to ale naozaj tak, že to robia všetci? Skúsili sme to dokázať.

Siedmaci v prvej etape zozbierali údaje od žiakov 7., 8. a 9. ročníka o pravidelnosti fajčenia v našej škole a dospelých na našom sídlisku. Po vyhodnotení výsledkov sme na jednej hodine matematiky skúsili odhadnúť výsledky a potom ich porovnávať so skutočnosťou. 
 
Vo všetkých troch triedach nám vyšlo, že odhady žiakov o fajčení ich spolužiakov, prípadne fajčení dospelých boli vyššie ako v skutočnosti. Spomeniem iba dva údaje. Vo vzorke žiakov 7., 8. a 9. ročníka  fajčí iba 3 % žiakov a zo vzorky dospelých fajčí 19 %.
 
Teda zďaleka nie všetci, iba to zvykneme zveličovať. Väčšina z nás si zdravie váži, stará sa oň, nevyrába si problémy fajčením, prípadne užívaním iných škodlivých látok.

Čo je svetový deň bez tabaku?

Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 31. máj za „Svetový deň bez tabaku“. 

V roku 2013 sa  Svetový deň bez tabaku nesie v znamení zákazu reklamy na tabakové výrobky, ich propagácie a sponzorstva. Spojovacou líniou všetkých aktivít, ktoré predchádzajú Svetovému dňu bez tabaku, je kampaň Európskej komisie „Exfajčiari sú nezastaviteľní“. 

Cieľom kampane je poukázať na pozitívny prínos skoncovania s cigaretami a povzbudiť ľudí, aby prestali fajčiť.

Anketa

Páčila sa ti táto aktivita?

Celkový počet hlasov: 52