Viem čo zjem 2018

Viem čo zjem 2018

V dňoch 16. a 28.11. 2018 sa na našej škole  realizovali aktivity projektu „Viem čo zjem“.

Pracovníčka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva navštívila triedy 3.A, 4.B, 5.A a 6.B a počas jednej vyučovacej hodiny žiakom priblížila problematiku správnej životosprávy, zloženie nášho jedálnička  a upriamila pozornosť na správny pomer  cukrov, tukov a bielkovín v našej strave.


Veríme, že tieto informácie žiakom utkvejú v pamäti a že ich použijú  aj vo svojom dennodennom jedálničku.