Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]

V týždni od 12.-16.10.2020 prebehol na našej škole týždeň zdravej výživy. Na triednických hodinách sa učitelia venovali rôznym témam, ktoré sú spojené so zdravou výživou. Vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pripravili na každý deň výnimočný jedálny lístok, ktorý poukazoval na rôznorodosť a zdravie nášho jedálnička.

Dňa 22.10.2020 sa tiež uskutočnila prvá fáza realizácie projektu Viem, čo zjem.

Pani Martina Michalec z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva prišla žiakom 3.A, 4.A, 6.A a 6.B odprezentovať  tému  zdravej výživy. Deti sa mali možnosť zamyslieť nad svojimi stravovacími návykmi a interaktívne sa zapájali do úloh, ktoré im pani lektorka pripravila.
 

Projekt je súčasťou globálneho programu Nestlé Healthy Kids a naša škola sa do projektu zapojila už po piatykrát.

V tejto dobe pandémie koronavírusu je obzvlásť dôležité, aby sme sa zdravo a výdatne stravovali a zároveň dbali na dôkladnú hygienu pri príprave a požívaní jedla. Preto buďme vzorom našim deťom a učme ich odmalička správnym stravovacím návykom.