Svetový deň vody 2018

Svetový deň vody 2018

Dňa 22. marca 2018  sme si na našej škole pripomenuli Svetový deň vody Projektovým vyučovaním. Vyučovanie sa začalo  reláciou v školskom rozhlase na tému VODA.

Na 1. stupni nasledovalo rovesnícke vzdelávanie premietaním prezentácií a vídeí.  

Žiaci 9. ročníka spolu s deťmi diskutovali o význame, využití vody, o spôsoboch ochrany vody pred znečisťovaním a možnostiach šetrenia vodou. Na ďalších vyučovacích hodinách žiaci v PL riešili  rôzne úlohy s vodnou tematikou.

Žiaci 2. B a. 4.A triedy uskutočnili vychádzku k potoku Brusník.

Na 2. stupni prebiehalo projektové vyučovanie, čítanie s porozumením, finančná matematika, Vyučovanie v prírode.

V priebehu celého dňa žiaci získavali dôležité poznatky o dôležitosti vody pre každého z nás.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria232/a1-jpg314/ /album/fotogaleria232/a2-jpg319/ /album/fotogaleria232/a3-jpg261/

Anketa

Páčili sa ti školské akcie pri príležitosti Svetového dňa vody?

Celkový počet hlasov: 27