Štedrý advent 2023

Štedrý advent 2023

Predvianočné obdobie je čas, kedy si uvedomujeme, že aj v našom meste žijú ľudia, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Práve pre nich je určená každoročná materiálna zbierka mesta SNV, ktorá prebiehala v dňoch 4.12. – 8.12. 2023 aj na našej škole. Vám všetkým, ktorí ste prispeli a do košíka pri vrátnici ste darovali trvanlivé potraviny, čistiace a hygienické potreby ĎAKUJEME. Spolu sa nám podarilo vyzbierať dve plné krabice, ktoré sme odovzdali organizátorovi zbierky – nášmu mestu.

 

Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ