Slávnostné otvorenie školského roka 2018 - 2019

Slávnostné otvorenie školského roka 2018 - 2019

Dňa 3. 9. 2018 sme v ranných hodinách slávnostne otvorili nový školský rok 2018 - 2019. Každoročne sa tejto slávnosti zúčastňujú rodičia a žiaci našej školy. 

Žiakom a najmä našim prváčikom želáme úspešný štart v tomto školskom roku a veľa úspechov.

Kolektív školy.

Slávnostné otvorenie školského roka 2018 - 2019

- 3.9.2018 -