Škola v prírode v Tatranskej Lomnici

Škola v prírode v Tatranskej Lomnici

Žiaci 4. roč. absolvovali v tomto školskom roku pobyt v Tatranskej Lomnici. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov.V rámci pobytu spoznali T. Lomnicu a jej okolie, pozreli si stálu expozíciu múzea TANAPu v T. Lomnici, ako i úžasnú filmovú projekciu, výukový film o V. Tatrách. Veľkým zážitkom pre deti bol takmer celodenný výlet, počas ktorého videli deti veľa pekných a zaujímavých zákutí z V. Tatier. Cesta lanovkou z T. Lomnice na Skalnaté Pleso bola pre ne asi najväčším zážitkom. Počas nej sledovali z vtáčej perspektívy, za krásneho slnečného počasia a dobrej viditeľnosti, tatranské končiare, podtatranské obce. Po vyvezení sa lanovkou na S. Pleso žiaci zavítali do „Svištej krajinky“, kde sa vyšantili na preliezačkách, padacích mostoch a prekážkových dráhach. Pozreli si priezračne čisté pleso a hvezdáreň. Pešou túrou po tatranskej magistrále sme prešli na Hrebienok. Žiaci mohli obdivovať krásnu prírodou, faunu a flóru vysokohorského prostredia ale mali možnosť vidieť aj jej odvrátenú tvár, zničené lesy, polámané stromy. Zblízka sledovali športovcov - paraglajdistov. Oddýchli si na ZamkovskéhoReinerovej chate. Od chatárov dostali osobne pečiatky na pohľadnice pri  príležitosti návštevy. Pekný výhľad sa im naskytol aj na Bilíkovu chatu. Z Hrebienka sa zviezli pozemnou lanovou dráhou až do Starého Smokovca, kde ich zaujala predovšetkým charakteristická architektúra.

Cvičenie v prírode absolvovali počas výletu na Štrbské Pleso. Vychádzka okolo plesa s množstvom športových stanovíšť preverila ich telesnú zdatnosť. Pozreli si aj lyžiarsky športový areál v okolí hotela FIS. Súčasťou pobytu bolo aj plávanie, ktoré sme pre nabitý program absolvovali iba raz - v  hoteli Urán v T. Lomnici.

Priaznivé počasie sme využívali aj na športovú činnosť – futbal, vybíjaná, tenishry v prírode. Deti kreslili na chodník to, čo videli, čo ich najviac v Tatrách zaujalo, kreslili pohľadnice, venovali sa literárnej tvorbe o ŠvP.

V podvečerných hodinách sme sa zamerali predovšetkým na hryzábavu. Deti absolvovali, diskotéky, Miss ŠvP, tematické večery pod názvom Izba baví izbu, Trieda baví triedu, rozlúčkový večierok s vyhodnotením čistoty izieb, správania a ostatných aktivít. Pri súťažiach boli deti odmenené diplomami, vecnými (sponzorskými) cenami, ktoré zabezpečili tr. učiteľky, vychovávateľky a do veľkej miery aj samotní rodičia, za čo im patrí poďakovanie. Každý žiak mal príležitosť zapojiť sa do záujmovej činnosti a byť za to odmenený.  

 Ubytovanie bolo zabezpečené v apartmánovom hoteli U Medveďa, v 2-3 posteľových izbách s príslušenstvom. Stravovanie a kultúrno-spoločenské aktivity sa realizovali v reštauračnej časti hotela.    

Pobytom v ŠvP si žiaci rozšírili teoretické poznatky z prírodovedyvlastivedy o praktické, priamym pozorovaním. Vychádzkami a hrami v prírode si upevnili zdravie a rozvinuli telesnú zdatnosť, rozvíjali si estetické cítenie. Pobytom v ŠvP sa utužili kamarátske vzťahy, vzájomne sa lepšie spoznali, boli vedení k samostatnosti a zdokonalili sa v samoobslužnej činnosti.

Zo ŠvP odchádzali žiaci plní zážitkov a príjemných pocitov, nakoľko veľká väčšina žiakov ešte v Tatrách nikdy nebola. Odišli domov zdraví, nevyskytli sa žiadne zdravotné ťažkosti, choroby, naplnili sa ich očakávania o ŠvP aj z dôvodu naplnenia programu a priaznivého počasia.