Škola v prírode v Taliansku

Škola v prírode v Taliansku
 
Školy v prírode sa zúčastnilo 35 žiakov 3. - 6. ročníka (z toho 21 štvrtákov), 6 pedagogickí zamestnanci, vrátane zdravotníka.
 
Žiaci boli ubytovaní v mobilhomoch s dvojposteľovými izbami so sociálnym zariadením v exkluzívnom medzinárodnom štvorhviezdičkovom kempe. Vo výchovno - vzdelávacej činnosti sme postupovali podľa vopred vypracovaného plánu. Program bol pestrý a zaujímavý.

Trikrát sme navštívili mesto Lido Degli Estensi - najkrajšie a najluxusnejšie letovisko medzi Benátkami a Ravennou. V zariadení sa nachádzali preliezky,  ihriská, piesočnatá pláž, bazény, plážové ihriská, ktoré žiaci využívali na športovú činnosť. Deti súťažili, získali pekné ceny a diplomy. Počasie nám prialo a tak sme väčšinu času dňa trávili na pláži, kde sme okrem plávania a hier vo vode, stavali hrady z piesku, zberali mušle, z ktorých sme na piesku skladali obrazy. 
 
Každý večer bol animačný program s diskotékou.  Pobytom v škole v prírode si žiaci rozšírili poznatky z prírodovedy a vlastivedy. Vychádzkami a športovými aktivitami si upevnili zdravie a telesnú zdatnosť. Počas celého pobytu si dodržiavali pravidlá slušného správania, zdokonaľovali samoobslužné činnosti, starali sa o poriadok a čistotu, ktoré sa denne bodovali. 
 
Úspešne zvládli odlúčenie od rodiny. Na komunikáciu s rodičmi sme zriadili mailovú schránku. Počas takmer pätnásťhodinovej cesty autobusom boli deti veľmi disciplinované a poslušné, ako aj počas celého pobytu. Žiaci dodržiavali pokyny pedagogických zamestnancov.
 
Strava bola podávaná 3-krát denne. Bol zabezpečený aj pitný režim a k obedu dostávali ovocie. Spolupráca so zamestnancami, ako aj vedúcou zariadenia bola na dobrej úrovni. Zdravotný stav žiakov bol dobrý. Dodržiavali sme popoludňajšiu siestu a tým sme sa vyhli úpalu a nevoľnostiam z tepla. Všetci prišli domov zdraví a bez úrazu.

Kolektív pedagogických pracovníkov úspešne spolupracoval a pripravil deťom zaujímavý a zábavný program. Desaťdňová škola v prírode bola pre pedagógov veľmi náročná, ale hodnotím ju za veľmi vydarenú, o čom svedčí záujem detí o jej zopakovanie. 
 
Ďakujem všetkým za maximálne pracovné nasadenie a výbornú spoluprácu.
 
pripravila Mgr. M. Jendrálová
pedagogická vedúca ŠvP         

 

Anketa

Páčila sa ti škola v prírode v Taliansku?

Celkový počet hlasov: 49

Fotogaléria:

/album/fotogaleria122/a1-jpg272/ /album/fotogaleria122/a2-jpg281/ /album/fotogaleria122/a4-jpg212/ /album/fotogaleria122/a5-jpg159/ /album/fotogaleria122/a6-jpg103/ /album/fotogaleria122/a7-jpg99/ /album/fotogaleria122/a8-jpg76/ /album/fotogaleria122/a9-jpg60/ /album/fotogaleria122/a10-jpg9/ /album/fotogaleria122/a11-jpg38/