Škola v prírode, Tramptária - Krahule 2017

Škola v prírode, Tramptária - Krahule 2017

Žiaci prežili päť dní v rozprávkovom kráľovstve obklopení nádhernou prírodou  Kremnických vrchov. Ráno sa začínalo rozcvičkou. Dopoludňajšia činnosť bola zameraná na rozvoj tvorivej činnosti, zručnosti, a dosahovanie zdatnosti v remeslách a v umeleckej tvorbe, ako i v súťažiach.Hneď v prvý deň si deti vyrobili erb, vymysleli pokrik družiny, naučili sa hymnu Tramptárie.

Jazdili na koni, vyskúšali si lukostreľbu, jazdu na autíčkach s nožným pohonom PlasmaCar. Veľmi obľúbenou sa stala opičia dráha v areáli. veľmi bohatá športová V tvorivej dramatike sa realizovali deti, ktoré majú blízko k recitačnej a divadelnej činnosti. V rámci scenára nacvičilii v priebehu 4 dní div. predstavenie, s ktorým vystúpili pred detským publikom v KD, ktoré bolo dejiskom večerných programov. Tvorili šperky, výtvarníci sa zamerali na výtvarnú tvorbu – maľba krajiny so zameraním na okolitú prírodu. Pozreli si aj ukážku zdobenia perníkov známej pernikárky z Kremnice, niektoré  deti si to aj vyskúšali. Deti boli odmeňované za aktivity sladkosťami. Za svoje úspechy dostávali v rámci družstva (chlapci, dievčatá) tramptáre – samolepky, s motívom kráľovskej koruny, ktoré zbierali počas celého pobytu. 

V odpoludňajšej časti dňa mali deti zážitok z opekania a z turistickej vychádzky na Krahulský štít, kde sa z vysokej rozhľadne mohli pokochať pohľadmi na Kremnické vrchy a mesto Kremnicu. Cestou riešili úlohy v rámci výchov, prierezových tém vyučovacieho procesu a rozširovali si tak svoje poznatky so zameraním na ochranu prírody, spoznávanie fauny a flóry okolia. Absolvovali Rozprávkový les – stanovištia v prírode. Deti boli vtiahnuté do deja – pohybom tela tvorili kulisy a hádali názov rozprávky. Absolvovali aj vychádzku (3+3 km) do Stredu Európy -  v krásnom prostredí. Tam absolvovali prehliadku kostola kapucínov spolu s prednáškou o histórii kostola a unikátneho miesta. Večernú činnosť po celodennom nabitom programe tvorili podujatia ako: Korunovácia kráľovnej ŠvPv historických kostýmoch (úloha dňa – žiaci museli vymyslieť dar pre kráľovnú) Talentmánia, Kráľovská pošta, Kráľovská rozlúčka s diskotékou a vyhodnotením družiny, ktorá nazbierala najviac tramptárov.

Pekným zážitkom bol aj výlet do neďalekej historickej Kremnice s návštevou pamätihodností, kostola sv. Kataríny, v múzeu mincí a medailí absolvovali vstup do historickej bane, mali možnosť vyraziť si svoju vlastnú mincu.  
Program organizovala zástupkyňa hlavnej vedúcej spolu s 2 animátormi. Pedagogickí zamestnanci pomáhali pri organizovaní a zabezpečovali dozor. 

Kolektív pedagógov navzájom spolupracoval, koordinoval program a spolu s deťmi zažil krásny spoločný pobyt. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za spoluprácu a pracovné nasadenie.   
 

Mgr. M. Čechová
poverená vedením ŠvP

Fotogaléria:

/album/fotogaleria180/a1-jpg298/ /album/fotogaleria180/a2-jpg308/ /album/fotogaleria180/a3-jpg255/ /album/fotogaleria180/a4-jpg229/ /album/fotogaleria180/a5-jpg179/ /album/fotogaleria180/a6-jpg144/ /album/fotogaleria180/a7-jpg112/ /album/fotogaleria180/a8-jpg84/ /album/fotogaleria180/a9-jpg63/ /album/fotogaleria180/a10-jpg30/

Anketa

Páčila sa ti škola v prírode?

Celkový počet hlasov: 54