Šk. r. 2016 - 2017 - Otvorme dvere detskej fantázii

Takto začína terapeutické predstavenie pre žiakov našich špeciálnych tried pre deti s autizmom pri ZŠ Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi.

Dňa 3.marca 2017 nás navštívili klauni z Červeného nosa so svojim programom "Fidlikára". Poslaním občianskeho združenia "Červený nos" je prinášať deťom radosť. 

Program "Fidlikára" bol špeciálne vyvinutý pre deti s postihnutím. Cez hudobnosť, citlivosť v hereckom prejave klaunov sa snažili preniknúť čo najbližšie a najhlbšie do detskej dušičky našich detí, do ich sveta a vniesť nevšedné emocionálne zážitky svojim spevom, zvukovým a hudobným prevedením. 

Predstavenie sa nám veľmi páčilo a čo je najdôležitejšie, naše deti mali nevšedný zážitok a boli aj účastníkmi tohto predstavenia spoločne s hercami. Bol to zážitok nielen pre deti, ale aj pre nás pedagógov. Hlboký citový zážitok a dobrý pocit zotrval v našich srdiečkach a na tvárach detí aj po odchode týchto zaujímavých hercov.

Takéto zaujímavé a užitočné projekty sú naozaj prínosom aj pre naše detičky, za špeciálne triedy pre deti s autizmom v 3.C a 4.C.

PaedDr. Daniela Ivanková 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria160/a1-jpg189/ /album/fotogaleria160/a2-jpg198/ /album/fotogaleria160/a3-jpg132/ /album/fotogaleria160/a4-jpg88/ /album/fotogaleria160/a5-jpg68/ /album/fotogaleria160/a6-jpg79/