Šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovanie a kyberšikanovanie

V kalendári primárnej prevencie na našej škole patrí negatívnym spoločenským javom ako sú šikanovanie a kyberšikanovanie zvýšená pozornosť. Čo presne tieto pojmy znamenajú, kto je agresorom a obeťou, na koho sa obrátiť, sme hovorili v tomto školskom roku na besedách v triedach 6. a 7. ročníka so sociálnou pedagogičkou školy. Pod vedením p. učiteľky informatiky sa žiaci na INF oboznámili s potrebou chrániť svoje počítače a osobné údaje, vhodnou komunikáciou na sociálnych sieťach, možnosťami nahlásenia obťažujúcich správ a komentárov. Dvakrát ročne zisťujeme triednu klímu pomocou anonymných dotazníkov, ktoré vyhodnocujeme a v prípade potreby prijímame vhodné opatrenia.

Snažíme sa, aby sme sa všetci v škole cítili príjemne a dobre.

 

Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie/1-jpg69/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie/2-jpg68/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie/3-jpg69/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie/4-jpg68/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie/5-jpg63/