Siedmaci v zábavno - súťažnej relácii "Daj si čas" v RTVS 2018

Siedmaci v zábavno - súťažnej relácii "Daj si čas" v RTVS 2018

Dňa 2. októbra 2018 sa 18 siedmakov, 5 ôsmakov, 5 deviatakov zo Základnej školy na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi zúčastnili natáčania zábavno-súťažnej relácie „DAJ SI ČAS“ vo verejnoprávnej televízii RTVS v Bratislave pod vedením Mgr. Jany Dzimkovej a Mgr. Žanety Mačákovej.

V uvedenej relácii súperia medzi sebou dve základné školy ako družstvo „modrých“a družstvo „červených“.

Družstvo „modrých“ zo ZŠ Hutnícka reprezentovali žiaci VII.C triedy: Sebastián Pitoňák (kapitán), Juraj Perduľák, Natália Hriblanová, Antónia Mária Novotná.

Štvorčlenný tím riešil rôzne zadania úloh v piatich kolách. Do súťaže boli v jednom kole zapojení aj spolužiaci v hľadisku pomocou hlasovacích zariadení. Žiaci prejavili v jednotlivých kolách svoje vedomosti, znalosti z histórie, zručnosť, pohotovosť, presnosť, športovú zdatnosť a hlavne schopnosť spolupracovať i rozhodovať tímovo.

Na základe výslednéhopočtu bodov sa žiaci zo ZŠ Hutnícka stali výhercom danej súťažnej relácie. Získali peňažnú výhru vo výške 200 eur, ktorú použijú na podporu ďalšieho vzdelávania a záujmovú činnosť. Súťažiaci dostali na pamiatku knižnú náučnú publikáciu a modré tričko s nápisom DAJ SI ČAS.

Žiaci zažili náročný deň obohatený novými zážitkami a skúsenosťami, ktoré ich budú motivovať do získavania nových vedomostí a ich následného využitia v praxi.

 J. Dzimková

Fotogaléria:

/album/fotogaleria275/a1-jpg353/ /album/fotogaleria275/a2-jpg350/ /album/fotogaleria275/a3-jpg284/