Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT:

Hudba spája v jednote všetky deti bez rozdielu. 
 
Rituály nám dávajú pocit istoty a bezpečia v každodennosti.
 
Naše deti to potrebujú.
 
Deň v našich triedach sa vždy začína spojením sa s hudbou a pohybom pri bubnovaní.
 
Následne využívame MUSIKOGRAMY a ponárame sa do sveta klasickej a modernej hudby prostredníctvom vnímania taktu,načúvania hudby sluchom aj srdcom.

VIDEO RANNÉ RITUÁLY

 

Aktualizované: 3.10.2021