Projektové vyučovanie 2018 - vznik ČSR

Projektové vyučovanie 2018 - vznik ČSR

25. októbra  2018 na našej škole sa uskutočnil Deň projektového vyučovania, ktorého úlohou bolo  žiakom priblížiť významnú historickú udalosť v dejinách nášho národa – vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov - Československa. 100. výročie vzniku si pripomíname v týchto dňoch.

Vyučovacie hodiny boli zamerané na rôzne témy súvisiace so vznikom ČSR:

  • Príprava vzniku nového štátu – ČSR v zahraničí:  Osobnosti – Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garique Masaryk, Eduard Beneš
  • Aktivity domácich politických predstaviteľov – Martinská deklarácia
  • Hranice ČSR – územná rozloha – štátotvorné národy a národnostné menšiny
  • Štátne symboly – štátny znak, hymna, vlajka
  • Hlavné mesto Praha  a jeho zaujímavosti
  • Politický systém ČSR – demokracia
  • Československo v rokoch 1918 – 1993 zmeny v názvoch štátu
  • Jazykové rozdiely medzi češtinou a slovenčinou

Triedne projekty žiaci prezentovali pred porotou, ktorá hodnotila ich kreativitu a originálnosť. Všetky  projekty sú zaujímavé a vystavené vo vestibule školy.
 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria246/a1-jpg149/ projekt 5.D /album/fotogaleria246/a2-jpg65/ projekt 5.D

Fotogaléria:

/album/fotogaleria255/a1-jpg199/ /album/fotogaleria255/a2-jpg199/ /album/fotogaleria255/a3-jpg153/ /album/fotogaleria255/a4-jpg71/