Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008"

Tento porojekt pod názvom "Knižnica zábavy a vzdelávania bol vypracovaný" bol vypracovaný p.uč. Mgr. M. Jendrálovou v apríli 2008. Koordinátorom projektu bol Mgr. Ľuboš Sedlák, ekonomickým a účtovným manažérom Angela Guzová a technickým poradcom Ing. František Čapla.

     Projekt finančne podporili MŠ SR sumou 3319,39 €, MÚ Spišská Nová Ves 497,91 € a ZŠ Hutnícka 16 sumou 166 €. Realizácia prebehla v mesiacoch november a december 2008.

 

     Bolo zakúpených  5 notebookov, multifunkčná tlačiareň, materiál na bezdrôtové pripojenie na internet,  rozšíril sa knižničný fond a to všetko v celkovej hodnote 3983,27 €. V januári 2009 sa zriadila nová, rozlohovo väčšia školská knižnica a čitáreň.

     Týmto úspešným projektom sa rozšírilo množstvo a kvalita poskytovaných služieb školskej knižnice, rozvíja sa čitateľská a informačná gramotnosť a osvojujú sa nové formy vzdelávania, čím sa zvyšuje vzdelanostná úroveň žiakov, pedagogických i nepedagogických zamestnancov školy.   

Fotogaléria: Projekt "Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc 2008"

/album/fotogaleria-projekt-elektronizacia-a-revitalizacia-skolskych-kniznic-2008/elkniznica-jpg/ /album/fotogaleria-projekt-elektronizacia-a-revitalizacia-skolskych-kniznic-2008/kniznica2-jpg/