Zástupca riaditeľa školy

Zástupca riaditeľa školy

Meno a priezvisko: Mgr. Ľuboš Sedlák

Telefón: +421 53 418 20 14,

Email: lubossedlak@centrum.sk