Preventívne programy

Preventívne programy

Všetci sa zhodneme v tom, že je potrebné predchádzať rôznym formám rizikového správania u detí aj teenegerov. Práve preto, sme na našej škole v tomto školskom roku, pravidelne uskutočňovali programy a aktivity zamerané na prevenciu, osobnostný a sociálny rozvoj našich žiakov. Pod vedením p. triednych učiteliek v druhom ročníku prebiehal program Zippyho kamaráti, ktorý pomáha deťom naučiť sa lepšie vychádzať s ostatnými, vyrovnať sa s problémami, rozpoznať svoje emócie a vedieť s nimi pracovať v škole. Na druhom stupni sa pod vedením sociálnej pedagogičky školy pravidelne v triedach piateho ročníka uskutočňoval preventívny program Druhý krok, zacielený na prevenciu šikanovania medzi žiakmi, na rozvoj empatie, znižovanie agresivity a posilňovanie tolerancie medzi spolužiakmi. V spolupráci so psychologičkami z CPP SNV sme sa na začiatku šk. roka snažili pomocou Adaptačného programu uľahčiť prechod na druhý stupeň našim piatakom.

Preventívne programy nabádajú žiakov hľadať vlastné riešenia nastolených problémov, vyberať vhodné postupy, ktoré pomôžu nielen im, ale rešpektujú aj potreby ostatných.

Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-preventivne-programy/1-jpg75/ /album/fotogaleria-preventivne-programy/2-jpg74/ /album/fotogaleria-preventivne-programy/3-jpg75/ /album/fotogaleria-preventivne-programy/4-jpg74/ /album/fotogaleria-preventivne-programy/5-jpg68/