Plastové obaly netradične v ŠKD 2018

Plastové obaly netradične v ŠKD 2018

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne približne 348 kg komunálneho odpadu. Až 69 % z tohto objemu končí nevytriedených na skládkach, kde sa rozkladá celé desaťročia.

Počas tohto procesu unikajú do pôdy, vzduchu a vody rôzne životu nebezpečné látky. To je hrozba pre ľudí, zvieratá a prírodu vôbec.
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, ako dlho trvá, kým sa hliníková plechovka či plastové vrecko, ktoré necháte spadnúť pod nohy, prirodzenou cestou rozloží? No veru aj niekoľko rokov... 

Napríklad ako žuvačka, tá sa rozkladá aj 5 rokov, papierová vreckovka 3 mesiace, plastová fľaša dokonca niekoľko 100 rokov a to je už dôvod zamyslieť sa nad ochranou životného prostredia....

S triedením odpadov má problém stále mnoho ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. 

Preto sme si aj my s deťmi v ŠKD zopakovali poznatky o triedení odpadu. Aký kontajner na ktorý odpad je určený. Deti si vyrobili vláčik SEPARÁČIK a rôzne výrobky z plastov a iných odpadových materiálov.