NAJ triedny plagát 2023

V októbri sme vyhlásili na našej škole v rámci primárnej prevencie celoškolskú výtvarnú súťaž pod názvom „NAJ“ triedny plagát na Bubnovačku. Na hodinách výtvarnej výchovy mali žiaci zhotoviť triedne plagáty k danej téme a vziať si ich na školský dvor 18.11., kde sme spolu zabubnovali za právo detí na život bez násilia. Hoci téma nebola jednoduchá, žiaci sa jej zhostili s nápaditosťou a snahou. Zhotovené plagáty sme vystavili po skončení akcie vo vestibule školy, kde si ich mohla pozrieť aj široká verejnosť. Triedne kolektívy, ktoré sme ocenili, sme obdarovali sladkosťami a drobnosťami, víťazi od nás obdržali malý finančný príspevok do triedneho fondu.


Umiestnenie:

Prvý stupeň:
1.miesto IV.B tried
2.miesto I.B trieda
3.miesto I.A trieda


Druhý stupeň:
1.miesto VI.A trieda
2.miesto IX.B trieda
3.miesto VII.B


Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-naj-triedny-plagat-2023/i-a-jpg/ /album/fotogaleria-naj-triedny-plagat-2023/i-b-jpg/ /album/fotogaleria-naj-triedny-plagat-2023/ii-b1-jpg/ /album/fotogaleria-naj-triedny-plagat-2023/ii-b2-jpg/ /album/fotogaleria-naj-triedny-plagat-2023/iii-b-jpg/