Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu.

Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí rekreačného zariadenia chaty Radzim v katastri obce Vyšná Slaná našli žiaci výborné podmienky. 

Cieľom lyžiarskeho kurzu bolo osvojenie si lyžiarskych zručností resp. ich zdokonalenie za účelom bezpečného zvládnutia akéhokoľvek terénu. Stanovený cieĺ sa podarilo dosiahnuť u všetkých 49 zúčastnených žiakov.

 Z hľadiska lyžiarskej úrovne žiakov, krorí prišli na kurz bol kurz slabšej úrovne. Zo 49 žiakov bolo 35 úplných začiatočníkov. Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev podľa výkonnosti. Vo veľmi krátkom čase zvládli začiatočníci základné prvky lyžiarskej techniky ako sú šlapanie, obraty, jazda šikmo svahom, oblúk obojstranným prívratom a jazda na vleku. Lepší lyžiari sa zdokonaľovali v jednotlivých druhoch oblúkov a na záver dosahovali už veľmi slušnú úroveň lyžovania.

K veľmi zdarnému priebehu kurzu prispelo aj samotné lyžiarske stredisko.  Svah bol každý deň výborne upravený. Ubytovanie bolo asi 10 metrov od vleku, hneď na svahu, krorého náročnosť bola ideálna na výuku lyžovania. K výbornému priebehu kurzu prispelo aj správanie žiakov, za čo boli pochválení vedúcim kurzu.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-lyziarsky-vycvik-ziakov-8-rocnika-3-2-7-2-2020/a1-jpg387/ /album/fotogaleria-lyziarsky-vycvik-ziakov-8-rocnika-3-2-7-2-2020/a2-jpg385/ /album/fotogaleria-lyziarsky-vycvik-ziakov-8-rocnika-3-2-7-2-2020/a3-jpg318/ /album/fotogaleria-lyziarsky-vycvik-ziakov-8-rocnika-3-2-7-2-2020/a4-jpg264/ /album/fotogaleria-lyziarsky-vycvik-ziakov-8-rocnika-3-2-7-2-2020/a5-jpg200/ /album/fotogaleria-lyziarsky-vycvik-ziakov-8-rocnika-3-2-7-2-2020/a6-jpg157/