Imatrikulácie 1. ročníka

Imatrikulácie 1. ročníka
6. november 2012 bol veľmi príjemným a slávnostným dňom pre našich prvákov.
Deviataci ich prijali do školského cechu.Naši prváci v programe ukázali svoju
šikovnosť, odvahu. Sľubom potvrdili, že sa chcú stať dobrými a slušnými žiakmi školy.
Pasovanie za prítomnosti p. riaditeľky A. Ludányiovej a drobný darček v rukách
vysmiatych prvákov a ich rodičov bolpríjemným spestrením novembrového podvečera.