Imatrikulácia prvákov

Imatrikulácia prvákov

Prváci našej školy prežívali 26.10. 2016 svoj veľký deň. 

Hoci sú od septembra riadnymi žiakmi našej školy, v tento deň boli oficiálne imatrikuláciou pred zrakom svojich rodičov prijatí do nášho žiackeho cechu. Slávnostné podujatie pripravili ich triedne učiteľky za spolupráce žiačok deviateho ročníka. 

V príhovore p. zástupkyňa Katarína Oelschlägerová popriala malým prvákom veľa radosti z učenia, aby sa im v škole darilo a svojimi výsledkami robili radosť rodičom.

Imatrikulácia je už tradične pre najmenších školákov zároveň symbolickou skúškou šikovnosti a odvahy, ktorú všetci zvládli na veľkú jednotku s hviezdičkou.

Po slávnostnom sľube na záver potešili prítomných staršie žiačky svojím gymnastickým vystúpením a pani kuchárky malým občerstvením. Imatrikulácia bola milým podujatím a neopakovateľným zážitkom nielen pre prváčikov ale aj pre ich rodičov a blízkych.

Anketa

Páčila sa vám imatrikulácia prvákov?

Celkový počet hlasov: 37

Fotogaléria:

/album/fotogaleria134/a1-jpg77/ /album/fotogaleria134/a2-jpg80/ /album/fotogaleria134/a3-jpg61/ /album/fotogaleria134/a4-jpg37/ /album/fotogaleria134/a5-jpg38/ /album/fotogaleria134/a6-jpg33/ /album/fotogaleria134/a7-jpg25/