Imatrikulácia 1. ročníkov 2017

Imatrikulácia 1. ročníkov 2017

Každoročne sa na našej škole usporadúva Imatrikulačná slávnosť pre žiakov prvého ročníka. Inak tomu nebolo ani teraz. V stredu 8.11. 2017 v popoludňajších hodinách sa stretli žiaci prvých ročníkov spolu so svojimi rodičmi a príbuznými aby prežili zaujímavé prijatie starších žiakov do cechu prvákov. 

Programom prispeli žiaci 2.B triedy, súrodenci Jartysoví a žiačky ôsmeho ročníka predviedli moderný tanec. 

Rodičom aj deťom sa podujatie veľmi páčilo a ďakovali za príjemne strávené popoludnie.

Vďaka všetkým, ktorí sa na príprave podieľali.

Anketa

Páčili sa ti imatrikulácie prvákov?

Celkový počet hlasov: 53