Exkurzia do Technického múzea v Košiciach

Exkurzia do Technického múzea v Košiciach
 

Z iniciatívy pani učiteľky RNDr. Viery Dzurňákovej, žiaci šiestych ročníkov počas týždňa Vedy a techniky, ktorý bol od 11. do 17. novembra 2013 vypracovali plagáty na témy:

  • Veľký hadrónový urýchľovač
  • CERN – Európska organizácia pre jadrový výskum
  • Nobelová cena za fyziku v roku 2013
  • Z čoho sa skladá hmota

Za odmenu celé triedne kolektívy sa zúčastnili dňa  4. 11. 2013 exkurzie do Technického múzea v Košiciach, špeciálne do Vedecko – technického centra pre deti a mládež. Na moderných interaktívnych exponátoch žiaci mali možnosť samostatne experimentovať a zoznamovať sa so základmi vedy a techniky.

 

Anketa

Páčila sa ti exkurzia?

Celkový počet hlasov: 38

Slovenské technické múzeum v Košiciach ako jediné svojho druhu na Slovensku cieľavedome zhromažďuje, hodnotí, vedecky a kultúrno-výchovne využíva hmotné doklady o vývoji techniky a exaktných vied z celého územia Slovenska. Spravuje bohaté zbierkové fondy vybraných technických a prírodovedných disciplín v ich historickom vývoji. Iniciuje starostlivosť o vybrané pamiatky vedy, výroby a techniky v Slovenskej republike, poskytuje odbornú pomoc pri záchrane a obnove týchto pamiatok. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností, z ktorých najmä Prof. Dr. Ing. Aurel Stodola a Jozef Maximilián Petzval prispeli k rozvoju svetovej vedy a techniky. Profil múzea sa formoval od roku 1948, kedy bolo verejnosti spristupnené.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria128/a1-jpg117/ /album/fotogaleria128/a2-jpg122/ /album/fotogaleria128/a3-jpg114/