Exkurzia do Kežmarku 2019

Exkurzia do Kežmarku 2019

Dňa 3. apríla 2019 sa žiaci 7.A, B, C a 6.B zúčastnili exkurzie do Kežmarku. Navštívili Drevený evanjelický artikulárny kostol a Nový evanjelický kostol a tiež lyceálnu knižnicu. Fundovaná lektorka  poskytla žiakom množstvo informácií a zaujímavostí. Žiaci sa potešili na zmrzlinu, pizzu a rôzne atrakcie na námestí v Kežmarku. Záverom exkurzie bol Kežmarský hrad kde spoznali históriu a život na hrade.

uč.  PaedDr. Z. Alexievová