Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

Dňa 8.10. 2021 sa v rámci Európskeho dňa jazykov uskutočnilo školské kolo v prezentácii projektov Krajina Európskej únie. Žiaci ukázali výbornú úroveň v  používaní anglického jazyka, predviedli svoje prezentačné schopnosti a kreativitu.

Na prvom mieste sa umiestnili žiaci z 9.B. triedy - Emma Čekeľová, Tatiana Labancová, Laura Volnová, Alexandra Fekete a Simeon Jančík.

Na druhom mieste sa umiestnili žiačky 6.A.triedy – Monika Zavačanová, Liana Sarňáková, Paulína Walterová a Tamara Tejbusová.

Udelené boli aj tri tretie miesta, ktoré získali: žiačky 8.B. - Viktória Rerková, Sára Bendíková, Katarína Krempaská, žiaci 7.B. – Adam Sedlák, Barborka Sitková, Sophia Šimková, Magdaléna Macejová, Dárius Urban, žiaci 7.A. – Kristína Marianiková, Mia Kráľová.

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu svojej triedy a už teraz sa tešíme na Vaše ďalšie prezentácie v cudzom jazyku.

Eva Školníčková

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-europsky-den-jazykov/1-gif5/ /album/fotogaleria-europsky-den-jazykov/2-gif5/