Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov

26. september bol vyhlásený za Európsky deň jazykov. Učitelia anglického jazyka si pre žiakov pripravili viaceré aktivity, ktoré nám mali pripomenúť význam učenia sa cudzích jazykov.


Na začiatku vyučovania žiakov privítalo rozhlasové vysielanie v anglickom, nemeckom a ruskom jazyku. Žiaci 9.a 8. ročníka sa zúčastnili besedy s rodeným angličanom, pánom Addy Akramom. Pán Akram rozprával žiakom o svojich začiatkoch na Slovensku a o dôležitosti učenia sa jazykov. V diskusii odpovedal na zvedavé otázky našich žiakov.

Ďalšou aktivitou ku dňu jazykov bola výmena pedagógov nemeckého a ruského jazyka. Žiaci sa tak mali možnosť učiť v jazyku, ktorý im bol doposiaľ neznámy. 

A napokon žiaci 7.B triedy si pripravili aktivity pre žiakov 2.C triedy, pričom učenie prebiehalo na stanovištiach.
Počas 5. a 6. vyučovacej hodiny sa kuchynka stala miestom "európskej kuchyne". Zruční žiaci 8. ročníka pracovali na príprave koláčov z troch európskych krajín.

Jednotlivé tímy mali potom možnosť porovnať svoje cukrárske umenie v záverečnej ochutnávke. Školská jedáleň sa zapojila zasa tým, že v priebehu celého týždňa pripravovali pre žiakov a učiteľov jedlá z okolitých krajín.
 

Anketa

Páčili sa ti aktivity, ktoré sme pripravili?

Celkový počet hlasov: 44