Európsky deň jazykov 2019 [26.9.2019]

Európsky deň jazykov 2019 [26.9.2019]

26. september je európsky deň cudzích jazykov. Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky – angličtina, ruština a nemčina.

Žiaci druhého stupňa robili na deň jazykov projekty o rôznych krajinách Európy, ktoré potom prezentovali svojim spolužiakom z iných tried. Precvičovali si popritom angličtinu, v ktorej bola väčšina projektov napísaná i odprezentovaná. 

V kategórii 5. až 7. ročník boli najlepšími projektmi Francúzsko, ktorý urobili žiaci 6B, Anglicko z 5A a Spojené Kráľovstvo z 5B.

V kategórii 8. až 9. ročník boli najlepšími projektmi Rusko žiakov 9A triedy, Holandsko z 8B a Nemecko z 8A triedy.

Ovládanie cudzích jazykov nám pomôže pri cestovaní, štúdiu, nadväzovaní kamarátstiev a pri hľadaní si dobrého zamestnania.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria281/a1-jpg359/ /album/fotogaleria281/a2-jpg357/ /album/fotogaleria281/a3-jpg291/ /album/fotogaleria281/a4-jpg244/