Európsky deň jazykov 2018

Európsky deň jazykov 2018

European Day of Languages 2018 -  Európsky deň jazykov 2018


26. september - Európsky deň jazykov sa i v našej škole niesol v duchu rôznorodosti európskych kultúr. Žiaci všetkých ročníkov si potrebu učenia sa jazykov pripomenuli rôznymi aktivitami pripravenými vo všetkých troch cudzích jazykoch, ktoré sa na našej škole vyučujú – v anglickom, nemeckom i ruskom.
 

Hodiny jazykov boli spestrené kreatívnymi činnosťami, hrami so slovíčkami či piesňami. Starší žiaci mali možnosť otestovať si svoje vedomosti v rôznych kvízoch s európskou tematikou. Žiaci na prvom stupni sa realizovali v maľovaní európskych vlajok. Vypočuli sme si rozhlasové vysielanie v štyroch jazykoch, vrátane slovenského. Počas 5. a 6. hodiny prebiehala beseda pre žiakov 5. a 7. ročníka. Hosťami besedy boli Slovák Jan a Brazílčanka Lilian, ktorí si pripravili rôzne aktivity a odpovedali na zvedavé otázky našich žiakov.

Tvorivú atmosféru podfarbovala vôňa tradičných európskych jedál, ktoré nám nielen v tento deň, ale aj počas celého týždňa pripravili naše pani kuchárky. V pondelok sme spoznali kuchyňu Ruska, po nej sme sa preniesli do nemeckej kuchyne, no nakukli sme pod pokrievku hrnca aj gazdinkám v Maďarsku, na Slovensku a v Anglicku. Ku každej z týchto národných kuchýň bola v školskej jedálni prichystaná krásna dekorácia, cez ktorú sme spoznávali zvyky a tradície daných krajín. Táto kuchárska atmosféra nás natoľko pohltila, že s dievčatami z 9.B sme si ešte v školskej kuchynke vlastnoručne pripravili obľúbené raňajky Angličanov „English breakfast“

Tie boli fantastické a už teraz sa tešíme na oslavu Európskeho dňa jazykov 2019.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria219/a1-jpg59/ /album/fotogaleria219/a2-jpg57/ /album/fotogaleria219/a3-jpg39/ /album/fotogaleria219/a4-jpg31/ /album/fotogaleria219/a5-jpg23/

Anketa

Čo vravíte na túto akciu?

Celkový počet hlasov: 41